Om E2U Systems

E2U Systems, lokalisert på Råbekken i Fredrikstad, ble etablert våren 2016 etter initiativ fra Fredrikstad Energi, eSmart Systems og NXTech. Idéen bak etableringen var å utvikle et intelligent kontaktpunkt til bruk i boliger og bygninger for styring, visualisering og kontroll av energibruk. E2U Systems gjør det mulig for markedsaktører å levere digitale tjenester til sine kunders hjem og bygninger. Selskapet har på kort tid vunnet flere kontrakter mot store selskap innen områdene energistyring og -monitorering, sikkerhet og velferdsteknologi.

Vi lager løsninger og utvikler forretningsområder med nasjonal og internasjonal standard. Ny teknologi og nye anvendelsesområder krever nye forretningsmodeller. Til daglig jobber vi i spenningsfeltet mellom nye teknologiske løsninger og nye måter å tilby tjenester på. E2U Systems representerer noe av det mest spennende både nasjonalt og internasjonalt innen teknologiutvikling, anvendelse av teknologi og forretningsutvikling.

Vi leverer hardware as a complete service til våre kunder!

Kontakt oss for mer informasjon om våre system.