Hardware as a complete service.

E2U leverer fullverdig teknisk løsning og håndterer det praktiske til siste ledd i leveransen. Teknisk drift og overvåkning av løsning med 2. linje teknisk support er også en del av vår service.

Les mer      Kontakt oss

Hardware

E2U integrerer egenutviklet programvare i best egnet maskinvare, og sammen med skytjeneste og visuell tilgang får kunden en skreddersydd løsning tilpasset sitt behov.

Logistikk

E2U garanterer håndtering av all logistikk for kunden, som en del av leveransen, fra idéen skapes til den kommer som en løsning eller produkt.

Monitorering

E2U overvåker/monitorerer løsningene hos kunde og sikrer på den måten god håndtering av eventuelle avvik.

Vedlikehold og support

Vi vedlikeholder programvaren hos kunden, gjennom installasjon og oppgradering over nett. E2U bemanner også 2. linje teknisk support for å gi god kundeopplevelse og trygghet i produktene som leveres.

Velferdsteknologi

E2U leverer komplette tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi.

 

I følge helsedirektoratets definisjon så er Velferdsteknologi først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.

Les mer

Teknologi til alarm- og sikkerhetssektoren

E2U Systems tilbyr teknologi til alarm- og sikkerhetssektoren.

 

Vår filosofi er å hele tiden være oppdatert med ny teknologi og funksjonalitet. Vi tilbyr best egnet maskinvare til ethvert prosjekt, ut i fra kvalitet, teknologi, pris og fleksibilitet. All maskinvare syr vi sammen med hjelp av E2U egenutviklet programvare.

Les mer

Energistyring og -effektivisering

E2U hjelper kundene dine å enkelt spare strømutgifter.

 

Teknologien endrer seg fort, og f.eks. innen energibransjen så er det krav om at innen 1.1.2019 skal alle hjem i Norge ha installert smarte målere (AMS). Energiselskapene skal også sørge for at strømforbruket skal være visuelt dokumenterbart for forbrukerne.

Les mer

Vi hjelper deg å finne den rette løsningen. Ta kontakt!

Kontakt oss