Tjenester for energistyring og -effektivisering

E2U hjelper kundene dine å enkelt spare strømutgifter

Ved å bruke E2U sin løsning kan sluttkunden, ved hjelp av en Gateway som E2U har programmert og leverer, se forbruket sitt visuelt og få kontroll på energistyringen.

Gateway kobles til sikringsskapet til kunden og kan deretter hente ut de nødvendige strømdataene. Siden Gateway er koblet til en skyløsning har den mulighet for å planlegge energiforbruket opp mot værmelding og strømpriser kontinuerlig gjennom hele døgnet. Dersom Gateway kobles opp mot smartkontakter kan den programmeres til å skru av eller ned varmtvannet når strømprisene ligger høyt, og dermed spare kunden for utgifter en ellers ikke ville hatt mulighet til spare.

Andre eksempler på elementer som kan styres:

  • Synking av temperatur om natten
  • Varmtvann
  • Styring av elbillader
  • Måling av produksjon i solceller

Kunden har også mulighet til å styre sitt eget anlegg gjennom ulike mobilapplikasjoner.

Gjør det enkelt – la E2U ordne det meste

  • Kunden bestiller
  • E2U konfigurerer og sender
  • Kunden kobler til
  • Kunden sparer penger

I pakken sender vi med gode installasjonsveiledninger. Det kreves ikke teknisk kompetanse for å ta systemet i bruk.