Velferdsteknologi i helserelaterte tjenester


E2U Systems ønsker å styrke menneskers mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. Dette skal også være med å bidra til økt trygghet for brukerne og deres pårørende.

For å oppnå dette installeres det en Gateway med innebygd programvare fra E2U i boligen. Gateway er på størrelse med en lommebok. Den har toveis kommunikasjon med internett, og kan kobles til ulike tekniske sensorer.

Trygghetsalarm

E2Us mobile trygghetsalarm er et eksempel på en sensor vi kan levere innen velferdsteknologi. Den kan brukeren bære med seg, enten ved å henge den rundt halsen, eller ved å ha den i beltet eller i lomma. Denne sensoren gir muligheter for GPS-sporing og toveistale med pårørende eller helsepersonell.
Eldre mennesker som er ustø til bens kan synes det er vanskelig å komme seg opp etter et fall, og trenger derfor hjelp når de er alene. Med vår trygghetsalarm, som inneholder en fallsensor, vil et responssenter eller pårørende få et varsel når brukeren har falt og alarmen utløses.
Trygghetsalarmen kan også sende varsel dersom brukeren beveger seg utenfor en geografisk bestemt sone.

Noen eksempler på E2U sin portefølje innen velferdsteknologi:

• røykvarsling
• regulering av temperatur i bolig
• lukking av vinduer og dører
• komfyrvakt, som slår av komfyren dersom platetopp eller kjeler blir for varme
• videosamtale til pårørende eller helsepersonell
• overvåking av aktivitet/inaktivitet for å oppdage mulige helseproblemer tidlig
• sengesensor, som varsler når brukeren ligger i sengen

Virtuell korttidsavdeling

Vår teknologi brukes i det som kalles «virtuell korttidsavdeling». Dette er et prosjekt som startet i Halden. Etter endt behandling på sykehus, er det vanlig at pasienter blir liggende en tid ekstra til observasjon. Ved en virtuell korttidspost får pasienten isteden denne oppfølgingen i eget hjem. Det innebærer at pasienten kan overvåkes digitalt. Det er også mulighet for å kommunisere med helsepersonell over video.

Etablert nytt responssenter

I løsningen er det etablert et responssenter for å håndtere alarmsituasjoner med pasienter og rute disse videre til hjemmesykepleien. Informasjonsflyten er digital fra A-Å, alt fra trygghetsalarmene til varsling og dialog med responssenter, til generering og overføring av oppdrag til hjemmesykepleien.
For alle typer tjenester setter vil brukernes reelle behov være avgjørende valg av teknisk løsning.